Lomakorvauksen jaksotuksen laskenta

Lomakorvauksen jaksotuksen laskenta

yleisohje
Lomakorvaus
e
Jaksotusperusteet

Jaksotusaika voidaan laskea joko kuukausipalkan tai tietyllä ajanjaksolla tienatun palkan määrän perusteella.
Syötä tiedot vain toiseen alla olevista vaihtoehdoista.
Palkka (brutto)
euroa/kk
Palkka (brutto) aikavälillä (pp.kk.vvvv)
-      euroa
Ensimmäinen työttömyyspäivä
Jaksotus alkaa pääsääntöisesti työsuhteen päättymistä seuraavasta päivästä.
Kun työsuhde on päättynyt 1.1.2013 tai sen jälkeen, lomakorvausta ei jaksoteta.