Kela/Fpa

Eläkkeensaajan asumistuen laskenta

Eläkkeensaajan asumistukea voivat saada sekä vuokra- että omistusasunnossa asuvat pienituloiset henkilöt. Asumistuen määrään vaikuttavat asumismenot, perhesuhteet, vuositulo ja omaisuus. Asumistukea voidaan maksaa henkilölle, joka saa eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavaa eläkettä tai korvausta. Tällaisia eläkkeitä ja korvauksia ovat:

  • Kelan maksama vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, leskeneläke tai takuueläke
  • työeläkelakeihin perustuva täysi työkyvyttömyyseläke, vanhuuseläke tai perhe-eläke
  • täyden työkyvyttömyyden perusteella jatkuvasti maksettava lakisääteinen tapaturmaeläke, liikennevahingon perusteella maksettava työkyvyttömyyseläke tai sotilasvammalain mukainen elinkorko
  • lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, liikennevahinkoon tai sotilasvammalakiin perustuva perhe- tai huoltoeläke
  • edellä kerrottuja etuuksia vastaavat ulkomailta maksettavat etuudet

Laskenta ei tutki sitä, saatko sellaista eläkettä tai korvausta, jonka perusteella asumistukea voidaan maksaa. Asumistuen perusteista saat tietoa internetsivuiltamme.

Laskentaohjelma kattaa yleisimmät asumiseen liittyvät tilanteet. Jos asut alivuokralaisena, osa omakotitalostasi on vuokrattu tai olet laitoshoidossa, et voi laskea asumistukiarviota tällä laskentaohjelmalla. Tällöin sinun tulee kääntyä Kelan toimiston puoleen asumistukiarvion laskemiseksi. Myös tilanteessa, jossa asumistukeen vaikuttavien tulojen arvioiminen on vaikeaa, esimerkiksi sinulla tai puolisollasi on metsätuloa tai elinkeinotoiminnan tuloa, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Kelan toimistoon asumistukiarvion laskemiseksi.

Laskentaohjelma antaa vain arvion asumistuen määrästä. Virallisen päätöksen asumistuesta saat, kun haet asumistukea verkkoasioinnissa tai lomakkeella Eläkkeensaajan asumistuen hakemus

Siirry laskentaan Jatka-painikkeella.