Erityishoitorahan määrän perusteet

? Yleisohje
Lapsen sairaanhoitoon tai kuntoutukseen osallistumisen alkamispäivä
Verovuoden 2014 työtulo ansiotulosta tehtyjen vähennysten jälkeen
euroa
Ennakonpidätysprosentti
%
Jos tulotasosi on säilynyt vakiintuneena, päivärahaetuuden määrä lasketaan viimeksi vahvistetun verotulon perusteella. Jos tulosi ovat nousseet huomattavasti (20%), voit laskea määrän erityishoitorahaa edeltävillä tuloilla.
Päivärahaetuus voi määräytyä myös viimeksi maksetun etuuden määrän perusteella. Valitse etuus ja kirjoita sen määrä (brutto)