Opintolainavähennyksen laskenta - kysymykset - osa 1

? Yleisohje
Suoritettava tai suoritettu tutkinto ?
(1) Minkä tutkinnon suoritat tai olet suorittanut?

(2) Milloin olet opiskelijavalinnassa vastaanottanut suoritettavan tutkinnon opiskelupaikan (alkaen)?

(3) Milloin olet ensimmäisen kerran ilmoittautunut läsnä olevaksi näissä korkeakouluopinnoissa?

(4) Missä suoritat tutkinnon?

Muut korkeakouluopinnot ?
(5) Jos olet aiemmin harjoittanut muita korkeakoulututkintoon johtavia opintoja, ilmoita, milloin olet niissä opinnoissa vastaanottanut opiskelupaikan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi (alkaen).


Jos sinulla on sekä c- että d-tilanteet, valitse vain c-vaihtoehto.
 

 

Opiskeluaikaa pidentäneet olosuhteet ?
(6) Onko tutkinnon suorittamisaikasi pidentynyt seuraavien olosuhteiden vuoksi (voit valita useita)?