Beräkning av studielånsavdrag - frågor - del 1

? Anvisningar
Examen ?
(1) Vilken examen avlägger du eller har du avlagt?

(2) När har du vid antagningen av studerande mottagit studieplatsen för den planerade examen (räknat från)?

3) När har du första gången gjort närvaroanmälan för dessa högskolestudier?

(4) Var avlägger du examen?

Övriga högskolestudier ?
(5) Om du tidigare har bedrivit andra studier som leder till högskoleexamen, ange när du för dessa studier har mottagit en studieplats och anmält dig närvarande (räknat från).


Om du har angett både alternativ c och d, välj endast alternativ c.
 

 

Omständigheter som förlängt studietiden ?
(6) Har tiden för avläggande av examen förlängts på grund av följande omständigheter (du kan välja flera)?