Beräkning av alterneringsersättningens belopp

Hjälp
Datum när alterneringsledigheten börjar
Beloppet av egen lön eller annan arbetsinkomst under alterneringsledigheten utan avdrag för skatter
Beloppet av egna/makens sociala förmåner utan avdrag för skatter
e / mån
 
Jag har varit i arbetslivet
Arbetsvillkoret för alterneringsersättning är fr.o.m. 1.9.2014 minst 16 år, när avtalet om alterneringsledighet har gjorts upp 1.9.2014 eller senare. Även om avtalet har gjorts upp före 1.9.2014 men alterneringsledigheten börjar år 2015, krävs 16 års arbetserfarenhet.