Beräkning av alterneringsersättningens belopp

Hjälp
Datum när alterneringsledigheten börjar
Beloppet av egen lön eller annan arbetsinkomst under alterneringsledigheten utan avdrag för skatter
Beloppet av egna/makens sociala förmåner utan avdrag för skatter
e / mån
 
Jag har varit i arbetslivet